Herzen öffnen -
Ihr Engagement für Flüchtlinge ist gefragt!

Solingen Solidarisch

پیشکشهای ورزشی و اوقات تفریحی اداره حمایه جوانان

اداره حمایه جوانان متشکل است از کار های در امور اطفال و نوجوانان، محافظت از جوانان ، جوانان متحرک،کمک حقوقی جوانان، بازی ها، شورای شهری جوانان، دروس سیاسی و همچنان بخش مواظبت از اطفال. تمام کسانیکه از ۶ الی ۲۷ سال عمر اند، شامل اداره حمایه جوانان شده میتوانند. مهاجرین نیز شامل آنها است. کار این اداره در مراکزش و در مناطق مختلف شهر و در پروژه های مختلف انجام مییابد.

اداره حمایه جوانان خدمات ذیل را ارایه میکند

خدمات ورزشی
آدرس
Eifelstraße 88A, 42699 Solingen
جمعه ها از ساعت ۶ و نیم تا ۸ شام

خدمات ورزشی
آدرس
Klauberger Straße 35, 42651 Solingen
شنبه ها از ساعت ۲ بعد از ظهر

خدمات سرګرمی اداره حمایه جوانان

مکانها سرګرمی و بازی را در زولینګن دربر دارد، مانند یخمالک، بالشت هوای، هاکی، وغیره . برای اطفال این خدمات بعضا مجانی و یا هم بسیار به قیمت پایین پیشکش میګردد.

اوقات برګزاری از ساعت ۳ الی ۶ بعد از ظهر
به تاریخ ۵ ماه پنجم در پارک والد
به تاریخ ۱۶ ما ششم در ګودرون شتراسی
به تاریخ ۲۳ ماه ششم در زودپارک
به تاریخ ۸ ماه نهم در هسل دیلی
به تاریخ ۱۵ ماه نهم بنراتر شتراسی
به تاریخ ۲۹ ماه نهم در پارک والد

در رخصتی ها تابستانی از ساعت ۱۰ الی ۵ بعد از ظهر
از تاریخ ۱۱ الی ۱۵ ماه هفتم در بیرن لوخ
از تاریخ ۱۸ الی ۲۲ ماه هفتم در مرکز جوانان اوف دیر هوهی
از تاریخ ۲۵ الی ۲۹ ماه هفتم در پارک والد
از تاریخ ۱ الی ۸ ماه هشتم در فورشپیل
از تاریخ ۸ الی ۱۲ ماه هشتم در اونتری بنراتر
از تاریخ ۱۵ الی ۱۹ ماه هشتم در سیتنشتراسی

در رخصتی های خزانی
از تاریخ ۱۰ الی ۱۴ ماه دهم در ګودرون
از تاریخ ۱۷ الی ۲۱ ماه دهم در شیلر شتراسی (سرک)

پیشکشهای ویژه
با همکاری مجتمع اطفال و جوانان اوف دیر هوهی

سه شنبه ها بدون از رخصتی ها مکتب از ساعت ۳ الی ۵ بعد از ظهر در اف دیر هوهی
شماره تماس ۰۲۱۲۶۰۱۹۰

با همکاری قریه پناهجویان ، پیشکش های جالب

در زمستان و در هوای نا مناسب در داخل آن هر چهار شنبه ها از ساعت ۹ و نیم تا ۱ و نیم بعد از ظهر

خانه جوانان

انواع مختلف از سرګرمی ها و جشن ها تفریحی در دورپر شتراسی زولینګن
دوشنبه ها از ساعت ۳ الی ۷ بعد از ظهر
سه شنبه ها از ساعت ۴ الی ۸ شام
چهار شنبه ها از ساعت ۳ الی ۷ شام
پنجشنبه ها از ساعت ۴ الی ۸ شام
برای معلومات بیشتر به ویب سایت ذیل مراجعه کنید
http://www.solingen.de

در صورت سوالات جمعی خدمات ما به صفحه انترنتی اداره حمایه جوانان مراجعه کنید.
www.jugend-solingen.de

Es werden nun alle Angebote aus Solingen „Mitte“ angezeigt: