Herzen öffnen -
Ihr Engagement für Flüchtlinge ist gefragt!

Solingen Solidarisch

اجازه کار

اینکه آیا ویا چګونه اجازه کار ویا درس مسلکی (آوزبیلدونګ) ممکن است، مربوط به سند بودن تان (آوفنتالت) در آلمان میشود.

مهاجرین که منحیث پناهنده قبول شده اند، میتوانند به زودترین فرصت کار بکنند ویا درس مسلکی ( آوزبیلدونګ) آغاز کنند. در سند هویت شان اجازه کار و درس به طور واضح نوشته شده است.

برای کسانیکه کارهای پناهنده ګی شان در جریان است یا به عباره دیګر (دولدنګ) یا (آوفنتالت ګیشتاتونګ) دارند، باید حد اقل سه ماه را در جمهوری فدرال آلمان سپری کرده باشند و این مدت سه میتواند تا شش ماه تمدید میشود، در صورتیکه پناهجو در اقامتګاه پناهجویان زندګی کند، بعد میتوانند اجازه کار دریافت کنند. اجازه دروس مسلکی ( آوزبیلدونګ) را میتوانند که از شروع ماه چهارم درخواست پناهنده ګی شان بګیرند.

اجازه کار ویا درس مسلکی تنها با مهر تاییدی دفتر اتباع خارجی مدار اعتبار است و برای آن اولا باید درخواست کار یا درس مسلکی ضمیمه شرایط و زمان آن تسلیم این اداره شود.

قبل ازینکه اداره اتباع خارجیان اجازه کار یا درس مسلکی را بدهند، از اداره کار آلمان باید تاییدی دریافت کند.

در صورت که دروس مسلکی ( آوزبیلدونګ) ثبت دولتی باشد، ضرورت به تاییدی اداره کار آلمان نبوده و همچنان اګر پناهجو بیشتر از ۴ سال را در آلمان سپری کرده باشد، باز هم ضرورت به تاییدی اداره کار نیست و اداره اتباع خارجی اجازه کار یا دروس مسلکی را داده میتواند.

قبل ازینکه اداره کار مهر تاییدی خود را بدهد، بررسی میکند که اوقات و مزد کاری برابر به معیار های آلمان است یا خیر!

در قدم دوم بررسی میکند که آیا برای کار درخواست شده کدام شهروند آلمانی و یا اروپای مستحق است یا خیر

هر زمانیکه پناهنده بیشتر از ۱۵ ماه را در آلمان سپری کرده باشد، پس بررسی در قدم دوم صورت نمیګیرد.

کارده میتواند به نماینده ګی از کارګر اجازه کار بګیرد. اجازه کار برای کار های نیمه روزه همچنان الزامی است.

اجازه کار شخصی برای کسانیکه ( دولدونګ) دارند، اعطا نمیشود، در صورتیکه پناهجو نظر به قوانین آلمان دست به جعل هویت زده باشد ویا از مملکت های امن مانند( البانیا، بوسنیا، هیرزوګونا، ګانا، کوزوو، مقدونیه، یوګوسلاویا، مانتینیګرو، سینیګال، سربیا) باشند و درخواست پناهنده ګی شان بعد از ۳۱.۸ ۲۰۱۵ رد شده باشد.

Es werden nun alle Angebote aus Solingen „Mitte“ angezeigt: